Пользовательское Соглашение

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на надання видовищної, та/або супутніх послуг шляхом придбання квитка

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Організатора що є юридичною особою за законодавством (Надалі – Організатор), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на надання видовищної послуги, та/або супутніх послуг, шляхом продажу квитка (надалі - Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

Оферта вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за посиланнями: uconcert-bg.com є безстроковою та діє до моменту її відкликання Організатором. Місцем укладення цього Договору сторони визначають місцезнаходження Організатора.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В даному документі нижченаведені терміни, та визначення використовуються рівно як в однині так і в множині, в наступних значеннях:

1.1. «Договір» — публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання видовищної послуги, та/або супутніх послуг шляхом продажу квитка на викладених в ньому умовах. Розміщена Організатором за адресою: uconcert-bg.com (далі за текстом використовується як Договір так і Оферта в залежності від контексту).

1.2. «Акцепт» - повне підтвердження та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цієї Оферти.

1.3. «Сайт» - uconcert-bg.com - інтернет-сайт, що і є торговою площадкою, яка надає можливість Покупцям придбати Квиток на Захід.

1.4. «Організатор» - Товариство з обмеженою відповідальністю, що здійснює незалежну професійну діяльність, яка надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу. Організатор має всі необхідні права на організацію та проведення Заходу.

1.5. «Покупець» - фізична особа, яка досягла повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства та/або фізична особа-підприємець та/або юридична особа якій Організатором на умовах встановлених цією Офертою надаються послуги з реалізації Квитків на Заходи. 

1.6. «Глядач» (слухач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред’являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу. Покупець або інша особа, яка досягла мінімального віку встановленого для відвідування конкретного Заходу. Діти до 16 років  - лише у супроводі дорослих. 

1.7. «Квиток» - документ в електронно-цифровій формі, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача на одноразове відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Організатора. Містить штрих-код, вартість, назву Заходу, місце, дату і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.8. «Штрих-код» – код сформований системою який присвоюється Квитку та ідентифікує його.

1.9. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка встановлена Організатором для всіх Покупців.

1.10. «Ціна Квитка» (замовлення) - сукупна сума Номінальної вартості Квитка та Супутніх послуг.

1.11. «Захід» — культурно-видовищний захід, який проводиться Організатором у тому числі але не виключно театральний спектакль, концерт, фестиваль, шоу та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об’єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Електронного квитка.

1.12. «Замовлення» - обраний Покупцем Захід, на відвідування якого Покупець бажає придбати у Організатора Квиток, для чого Покупець: погоджується з усіма умовами Оферти, обирає серед вільних до продажу на Сайті такий Захід, посадкове місце/місця, спосіб оплати Квитка; та щодо якого Покупець отримав від Організатора підтвердження вартості Квитка, можливості його бронювання/резервування/придбання, розміром Супутніх послуг, та здійснив таке його бронювання/резервування/оплату. Замовлення серед іншого містить загальну суму, дату та час замовлення/оплати та інші супутні дані. Замовлення формується з урахуванням розміру встановлених податків та зборів встановлених чинним законодавством 

1.13. «Заклад» - означає приміщення та/або інший призначений об’єкт для проведення Заходу (в тому числі але не виключно: театр, стадіон, клуб, центр, зал та інше). Заклад може мати окрему будівлю у якій проводиться захід, так і може не мати такої будівлі (наприклад якщо Захід проводиться на відкритому повітрі).

1.14. «Видовищна послуга» - послуга культурного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Глядача на такому Заході. 

1.15. «Супутні послуги» - послуги, які нерозривно пов’язані з процедурою продажу Квитка та які надаються Організатором задля компенсації вартості фінансових операцій (еквайрингу) та споживаються Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка.

1.16. «Правила перебування в Закладі/на Заході» - це норми й правила Закладу/Організатора, встановлені для Глядачів під час їх перебування в Закладі/на Заході.

1.17. «Персональні дані» - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто).

2. ПЕРЕДУМОВИ

2.1. Даний Договір (Оферта) регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв'язку з цим у Покупця та Організатора.

2.2. Продаж Квитків Покупцю (в тому числі Електронних квитків), проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий Акцепт, а також Акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Організатора на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків (в тому числі Електронних квитків), не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в разі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку та на умовах встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Організатора юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, оплата Квитків проводиться тільки шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Організатора на підставі рахунку, що виставляється Організатором.

2.5. Положення цієї Оферти можуть бути змінені Організатором без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Покупців. Нова редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Сайті Організатора, якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти. Використання Покупцем послуг Організатора після внесення змін до тексту Оферти означає Акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Організатор має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах визначених у цій публічній пропозиції (Оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні:

3.1.1. між Організатором та Покупцем укладається договір на надання Видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов’язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Глядачем Заходу, і споживання Видовищної послуги, на яку Покупець придбає у Організатора Квиток, а Покупець зобов’язується оплатити Організатору вартість такої Видовищної послуги (далі – Договір на надання Видовищної послуги).

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Ця Оферта містить умови при згоді й дотриманні яких Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги шляхом купівлі Квитка у Організатора, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати. 

4.2. В результаті придбання Квитка на Захід між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Видовищної послуги, визначеної у Квитку. Придбаний у Організатора Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов’язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Глядача у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Глядачем Видовищної послуги. 

4.3. Для споживання Видовищної послуги Покупцю / Глядачеві необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:

4.3.1. замовити й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).

4.3.2. отримати Квиток в спосіб визначений 8 розділом Оферти.

4.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред’явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначено окреме посадкове місце – зайняти його. Якщо іншого не буде вказано в умовах Організатора, які будуть обумовлені при замовленні Квитка. Доступ Глядачів у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за одну годину до запланованого початку Заходу, і триває до фактичного початку Заходу. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз (Квиток може бути відсканований лише один раз - після цього він стає недійсним). У випадку якщо Глядач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Глядача на Захід буде неможливим, навіть при пред’явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку якщо Глядач зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання Видовищної послуги (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Видовищної послуги), і не несе відповідальності перед Глядачем та/або Покупцем за неотримання таким Глядачем та/або Покупцем Видовищної послуги (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

4.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. В разі якщо Глядач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідає зазначеному у Квитку, Видовищна послуга вважається наданою/спожитою Покупцем/Глядачем у повному обсязі й належним чином (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

4.3.5. не порушувати Правил перебування в Закладі/на Заході, встановлені Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі/на Заході частково вказуються у Квитку й можуть бути доповнені/змінені Організатором та/або Закладом;

5. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

5.1. Здійснюючи замовлення Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, Правилами перебування в Закладі/на Заході, такі умови йому зрозумілі, і він зобов’язується їх належним чином та в повному обсязі дотримуватись й виконувати.

5.2. Замовлення Квитків здійснюється таким способом:

5.2.1. он-лайн: з веб-браузера, перейшовши на Сайт, і пройшовши процедуру Замовлення й оплати Квитка;

5.3. Процедура Замовлення Квитка Організатора (узгодження й підтвердження згоди кожної сторони з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов’язкових етапів:

5.3.1. обрання Покупцем конкретного посадкового місця на обраний Захід, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу Організатора (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення Замовлення);

5.3.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою Замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець робить натиснувши на відповідну кнопку, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Сайт. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію передбачену Законом «Про захист прав споживачів» про Видовищну послугу та Супутні послуги, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.

5.4. Здійснивши оплату Замовлення й одержавши Квиток, між Організатором та Покупцем укладається Договір на надання Видовищної послуги. Отримати таку Видовищну послугу може Глядач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред’явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.

6. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

6.1. Замовлення вважається здійсненим, а ця Оферта повністю й добровільно прийнята (Акцептована) Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті та конкретному Замовленні, після здійснення всіх дій, передбачених в п.5.3. цієї Оферти, у момент повної оплати Покупцем ціни Замовлених Квитків.

6.2. Акцептуючи дану Оферту Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Квитка) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Видовищні послуги, в тому числі назву Заходу, імена (псевдоніми) артистів, про використання чи невикористання фонограм, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про особу Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи, розміри Збору за послуги та вартості Додаткових послуг у квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у Організатора.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Організатор з використанням способів зазначених на Сайті.

7.2. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

7.2.1. Вказувати винятково повну та достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо Замовлення Покупця не буде виконано/буде виконано не коректно, не точно, або неповно через помилкові, не точні або неповні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті –Організатор не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за відповідним Замовленням.

7.2.2. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

7.2.3. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Організатора до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Організатора.

7.2.4. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.

7.2.5. Оплатити у повному обсязі вартість Квитків.

7.2.6. Дотримуватись Правил перебування в Закладі/на Заході.

7.2.7. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Організатору та іншим Покупцям.

7.2.8. З метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець/Глядач зобов’язані прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка та в жодному разі не розголошувати Штрих-кодів Квитка.

7.3. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами викладеними в цій Оферті.

7.3.2. В разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка.

7.3.3. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань покладених на Покупця/Глядача, згідно умов цієї Оферти.

7.3.4. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка якщо Покупець порушує умови здійсненого ним Замовлення.

7.3.5. Змінювати або припиняти дію цієї Оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї Оферти не поширюється на здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання.

7.3.6. Здійснювати модифікацію будь-якого програмного забезпечення Сайту. Припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Сайту, з метою виявлення несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу. Організатор не несе жодної відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здійснює з'єднання з Сайтом.

7.3.7. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в укладенні Договору на надання Видовищних послуг.

7.3.8. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3.9. Змінювати ціни на не замовлені (не зарезервовані) й не оплачені Квитки. 

7.3.10. Вносити зміни  в розташування сцени і глядацьких зон в Закладі де проводиться Захід. 

7.4. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

7.4.1. Надати Покупцеві/Глядачеві, в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.) Видовищну послугу в місці й час зазначену в Квитку.

7.4.2. Надавати Покупцю необхідну інформацію про умови перебування в Закладі/на Заході.

7.4.3. Організатор зобов’язується забезпечити пропуск Глядача, який пред’явить на вході дійсний Квиток на Захід для одержання ним Видовищної послуги, за умови дотримання таким Глядачем Правил перебування в Закладі/на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем у Організатора, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Глядачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж.

8. ОТРИМАННЯ КВИТКІВ ПОКУПЦЕМ

8.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється виключно після повної оплати Ціни Квитка, Супутніх послуг на вибір Покупця таким способом: 

на електронну пошту Покупця Організатором надсилається лист, як додаток в листі знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним Штрих-кодом.

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ 

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім’я одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами та/або Організатора). В разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Організатор вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.1.1. В разі якщо Покупець під час купівлі Квитка повідомляє (вносить) недостовірну інформацію про себе, то в даному випадку Організатор не несуть жодної відповідальності за якість та своєчасність надання Видовищних послуг. 

9.2. Покупець приймає та погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток надсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Квитка та Супутніх послуг.

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно та за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка (читабельність всіх деталей). В разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Організатором Заходу в проході на Захід в зв’язку з неналежним друком Електронного квитка. 

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Організатором Заходу при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Штрих-коду Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання (втрати, тощо) Штрих-коду доступ на Захід буде відкритий лише один раз по тому Квитку, який був пред’явлений до сканування першим (дані умови також поширюються на друковані квитки).

9.6.1. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо він не зумів зберегти Штрих-код від копіювання, в цьому випадку Організатор не несе жодної відповідальності за відвідування Заходу особою яка першою повідомила Штрих-код та не є Покупцем або Глядачем.

10. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.) вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організаторові свою згоду придбати обраний ним Квиток (п.5.3.2).

10.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором та Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо: 

10.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка після підтвердження Організатором можливості придбання Квитка, при замовленні що здійснювалося Покупцем через Сайт;

10.2.2. Глядач не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу та/або порушив Правила перебування в Закладі/на Заході, у зв’язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Видовищну послугу повністю або частково. У цьому випадку сплачені Покупцем Ціна Квитка поверненню не підлягають.

10.3. Замовлення, в частині п.3.1.1. цієї Оферти (Договір на надання Видовищної послуги) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов’язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:

10.3.1. Організатор скасував свій Захід (про, що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

10.3.2. Організатор не провів Захід у місці й час, зазначені у оголошені/афіші, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та не зміг отримати замовлену ним Видовищну послугу з вини Організатора;   

10.4. У випадках, визначених в п.10.3. цієї Оферти Покупець, який не отримав Видовищної послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка відповідно до умов розділу 11. При цьому вартість Супутніх послуг, які були надані Організатором, поверненню не підлягають.

11. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

11.1.  Повернення грошових коштів Покупцю відбувається виключно у випадках скасування Організатором Заходу, окрім скасування з причин викладених у п. 13. 

11.1. Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість Квитка.

11.2. Порядок повернення грошових коштів Покупцю у разі оплати Замовлення (Квитків): Покупець зобов’язується заповнити надану Організатором форму для конкретного Заходу, додавши (фото та/або скан-копію) заяви, що містить прізвище, ім’я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, назву Заходу, кількість Квитків (їх Штрих-код), Номінальну вартість Квитків та номер банківської картки (вказавши ПІП власника картки - на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис, а також копію документа, що підтверджує особу.

11.3. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений та розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому Видовищної послуги Організатором.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Здійснюючи Замовлення Покупець надає Організаторові свої Персональні дані та/або персональні дані інших осіб (Глядачів, тощо) – при замовленні Квитка через Сайт. Надаючи такі персональні дані Покупець надає Організаторові безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, знищення таких персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.

12.1.1. У випадку якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Організаторові персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Організаторові, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Організатором. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Організатора на розсилання реклами (афіш), на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

12.2. Обробка та використання персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства (в тому числі але не виключно відповідно до Законуи «Про захист персональних даних». Покупець дає Організатору безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на обробку та використання його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Організатором. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, окрема згода Покупця на обробку його персональних даних - не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені та згодні з умовами даної Оферти.

13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даної Оферти та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

13.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

13.3. Наявність та строк дії Форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати

13.4. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо Організатор в зв’язку з настанням Форс-мажорних обставин переніс дату проведення Заходу то в даному випадку грошові кошти сплачені за Квиток Покупцю не повертаються, при цьому всі Квитки залишаються активними та дійсними на новий Захід.

13.5. В разі якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець/Глядач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, запізнення, автомобільні затори, аварії, перекриття доріг/проходів, з причини виконання умов встановлених чинними нормами щодо карантинних обмежень та інші обмеження, які надали право Організатору не допускати Глядача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання Видовищної послуги вважається виконаним належним чином, та Номінальна вартість Квитка Покупцю не повертається (не компенсується).

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання Видовищної послуги в межах укладеного Договору про надання Видовищної послуги. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Видовищної послуги. 

14.2. За невідповідність якості Видовищної послуги суб’єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій Оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Видовищної послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб’єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших глядачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Видовищної послуги.

14.3. Покупець погоджується з тим, що розголошення (втрата, тощо) Штрих-кодів (які нанесені на Квиток) може призвести до втрати можливості використати зазначений Квиток. Організатор не несе жодної відповідальності за відвідування Заходу особою яка першою повідомила Штрих-код та не є Покупцем та/або його представником.

14.4. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення.

14.5. Організатор не несе жодної відповідальність за дії/бездіяльність банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.

15. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, які пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів з дати виникнення причини спору. Пред’явлена претензія розглядається Організатором в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів.

15.2. Якщо будь-які спори, що виникають з цього Договору, або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі спори розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку за місцем знаходження Організатора.

15.3. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись в суді за місцезнаходженням Організатора.

15.4. З усіх інших питань не передбачених в Оферті Сторони керуються законодавством

15.5. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

15.6. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, не є підставою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.